Tidligere arrangement


2016

Halden kommune avdeling for samfunnsutvikling tok i 2016 initiativ til Kunnskap i Sentrum. Dette ble gjennomført i Busterudparken og det var cirka 30 utstillere fra næringslivet, kommunen, fylket og utdanningsinstitusjonene tilstede.

2017

Arrangementet i 2017 gikk under navnet Kunnskap i sentrum | Næring i Halden og var fordelt over to dager (fredag og lørdag). Arrangementet ble gjennomført på Porsnes - delvis hos Halden videregående skole og delvis hos Norske Skog Saugbrugs. På denne måter fikk vi god plass til å vise frem alt hva Haldens arbeidsliv har å by på. Vi endte til slutt med nærmere 60 utstillere. Fredagen var obligatorisk for elevene ved Halden videregående skole og Haldens ungdomsskoler. I tillegg kom Halden kommunale voksenopplæring og ungdomsskoleelevene fra Aremark skole. Til sammen ble området besøkt av 3000 – 3500 mennesker fredagen. Lørdagen var alle haldensere invitert for å lære om næringsliv og utdanningsmuligheter i distriktet vårt. Det kom et sted mellom 1000 – 1500 mennesker.

Under kan du se et utdrag bilder fra arrangement.

2018

2018 ble arrangementet avviklet torsdag 6. september fra 9.00 til 19.00. Arrangementet ble redusert til en dag etter tilbakemeldinger fra evaluering fra arrangører og utstillere. Antall elever og utstillere som besøkte området var cirka tilsvarende 2017.

Årets suksessfaktorer er:

  • Elever fra ungdomsskolen jobbet med arrangementet på forhånd. De gjorde seg kjent med hvilke utstillere de skulle besøke og forberedte spørsmål. Dette gjorde det enklere for elever og utstillere å komme i dialog.
  • Elever fra videregående skole jobbet med arrangementet på forhånd. De gjorde seg kjent med hvilke utstillere de skulle besøke og forberedte spørsmål. Dette gjorde møtene mellom ungdom og næringsliv mer fruktbare.
  • Rådgiverne ved byens skoler var med i arrangørgruppen, påvirket gjennomføringen i 2018 og bygger nå Kunnskap i sentrum inn som et av sine verktøy i verktøykassen
  • Sterkere grad av elev-involvering fra elevene i videregående skole (sikkerhet, salg, underholdning, servering, forberedelser) Arrangørgruppen ønsker å videreutvikle Kis2018 etter evaluering fra elever, arrangører og utstillere. De ønsker å videreutvikle og vektlegge årshjulet i prosjektet i betraktelig.