Halden videregående skole


Halden vidregående skole Porsnes

Halden videregående skole har ca. 1200 elever og 250 ansatte fordelt på fire avdelinger; Porsnes, Risum, Tosterødberget og Halden fengsel. Du kan lese mer om de ulike avdelingene ved å trykke deg inn på dem.

Avdelinger

Porsnes ligger i nær tilknytning til Halden sentrum, geografisk plassert mellom Halden storsenter og Norske Skog Saugbrugs. Avdelingen består av et gammel bygg og et nybygg fra 2004. Disse bygningene henger sammen og utgjør den største avdelingen ved Halden videregående skole. Studiestedet har en flott idrettshall, der en rekke klubber og lag trener etter skoletid. Det er også bygget et utendørs idrettsanlegg ved bredden av elva Tista. Inne i skolebygningen finner du bl.a. et moderne bibliotek, en kantine og store fellesarealer.

Opplæringstilbud på Porsnes:

Risum ligger ved Fredriksten festning og består av bygninger fra flere tidsepoker. Studiestedet er bygd i flere omganger for å gi et utvidet tilbud i flere av fagene. De har også en egen avdeling for elever med særskilte behov. De har et moderne bibliotek vegg i vegg med skolens kantine. De har også idrettshall.

Opplæringstilbud på Risum:

Tosterødberget har et internat-tilbud med mer enn 40 års erfaring innenfor tilpasset opplæring. Avdelingen har 24 elevplasser og internatet har 15 plasser. Elevene kommer primært fra Østfold.

Tilbudet retter seg i første rekke mot elever med behov for sosial læring i et praktisk organisert læringsmiljø, elever med sosiale- og emosjonelle vansker og elever som har behov for et miljøskifte og/eller et strukturert botilbud. Skolen arbeider fremtidsrettet og fokuserer på holdningsskapende arbeid der fellesskap og ansvarlighet vektlegges. Opplæringen gjennomføres med referanse til konsekvenspedagogikkens filosofi og metodikk og sidestiller sosial og faglig læring.

Tosterødberget tilbyr helgdøgnplasser ved internatet og har et organisert fritidstilbud. Internatet er bemannet hele døgnet og har fokus på sosial læring. Det legges til rette for at elever oppnår kompetanse som er nødvendig for et selvstendig liv i egen bolig.

Alle utdanningsprogrammene inneholder elementer fra Vg1 og VG2 og grunnkompetansemodellen åpner for opplæringskontrakt/lærekandidatavtale etter fullført 2 år i skole. Opplæringen er praktisk lag opp og arbeidslivsliknende.

Opplæringstilbud på Tosterødberget:

  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Service og samferdsel
  • Naturbruk

Halden fengsel tok imot sine første innsatte i 2010. Halden videregående skole har ansvar for opplæringstilbudet. Skolen har ca 40 elever. I tillegg har de om lag 80 kursdeltakere innen de ulike programmene. Skoletilbudet drives av ca 20 ansatte.

Opplæringstilbud ved Halden fengsel:

I tillegg tilbys kortere kurs i deler av utdanningsprogram. Realkompetansevurdering er en naturlig del av kartleggingen før en tilpasset opplæring starter.

Elever med faget markedføring og ledelse VG3 har vært med å planlegge hvordan skolen kan få til et arrangement som kan engasjere ungdom, som også knytter sammen utdanning og næringsliv i Halden. Her har de bl.a. laget filmer om de ulike linjene og Kunskap i sentrum

 


minibanner