Høgskolen i Østfold


Høyskolen i Østfold Halden Remmen

 

  • Høgskolen i Østfold har over 100 studier i nye tidsriktige lokaler.
  • Totalt nær 7.000 studenter. Hvorav nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ VIDERE ved begge studiesteder.
  • Høgskolen har over 550 ansatte.
  • Gode muligheter til å ta deler av studiet i utlandet.
  • Høgskolen i Østfold legger til rette for fleksible utdanningsløsninger.

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Avdelinger og akademi

Ved studiested Halden tilbys utdanninger ved:

Ved studiested Fredrikstad, Kråkerøy tilbys utdanninger ved: