Sponsorer


Kunnskap i sentrum er et gedigent dugnadsarbeid.

Vi er mange ulike arrangører som bruker mye tid på å planlegge det hele. Det er mange bedrifter, skoler og andre virksomheter som bruker sin kompetanse til å lage gode utstillinger til glede og nytte for våre besøkende. Likevel hadde ikke noe av dette vært mulig uten at vi også hadde noen generøse aktører som bidrar økonomisk.

Noen sponsorer stiller opp år etter år, men vi er fortsatt i dialog med flere mulige sponsorer. Ønsker du å støtte dette samfunnsnyttige arrangementet økonomisk, er du velkommen til å ta kontakt. På denne siden vil vi vise frem alle våre sponsorer.

Sparebank1 stiftelsen Halden

Sparebankstiftelsen Halden er en stiftelse som drives av en arbeidende styreleder. Styret er aktivt med på alle større utdelinger.  Stiftelsen har som formål å være langsiktige samfunns- og kulturbyggere og sikre at opptjent kapital forblir i lokalområdet. De skal også stimulere og bidra til positiv utvikling i lokalområdet, fortrinnsvis Halden, som har bygget opp grunnfondet til tidligere Halden Sparebank, men også i Sarpsborg.

Østfold fylkeskommune, Kunnskap i sentrum

Sammen med staten og kommunene utgjør fylkeskommunene det offentlige Norge. Hovedoppgavene til fylkeskommunen er videregående opplæring og regional utvikling. Fylkeskommunen leverer de tjenestene som er for store for den enkelte kommune, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene.

Et eksempel på dette er næringsutvikling. Sammen med kommuner og næringsliv, organisasjoner og med andre offentlige etater, jobber vi hver dag for at Østfold skal bli sterkere på alle måter – og at næringslivet skal blomstre og at vi kan få flere arbeidsplasser og mer næringsvirksomhet og verdiskapning.

Berg sparebank, kunnskap i sentrum

Berg Sparebank skal være en drivkraft i lokalsamfunnet. Deres kjerneverdier er Blid – Engasjert – Rask – Grundig. Helt fra starten i 1916 har Berg Sparebank bidratt med midler til gode formål i lokalsamfunnet. I begynnelsen ble det oftest gitt bidrag til næringsformål, men etter hvert er det aktører og tiltak innenfor det utvidede kulturbegrep som mottar de største beløpene. Penger blir på denne måten kanalisert tilbake til lokalsamfunnet.