Hva er Kunnskap i sentrum?


Vi bruker ordet "kunnskap" med to betydninger - «kunnskap i sentrum av menneskene»og «kunnskap i sentrum av samfunnet.» Kunnskap benyttes dermed til å få de unge til å se mulighetene de har og nå sitt fulle potensiale.

Med det samlede prosjektet Kunnskap i Sentrum ønsker vi å koordinere arrangørenes arbeide for å erstatte arvelig barne- og familiefattigdom, drop-out fra skole og arbeidsledighet med bedre skoleengasjement, tettere kontakt med næringslivet og økt sysselsettingsgrad. Vi anser det som realistisk at prosjektet må virke over flere år for å gi tilfredsstillende resultater.

Kunnskap i sentrums mål var i løpet av 2018 å bli etablert som et nettverk som jobber aktivt og langsiktig med koordinering av det som skjer innen helse, utdanning og næringsliv i Haldenregionen. Dette arbeidet er påbegynt, men man ser at dette også vil strekke seg ut i 2019. Etableringen av dette skjer i samarbeid med Kompetanseforum Østfold.

Kunnskap i sentrum deles i to ulike grener:
1. Årshjulet
2. Arrangementet "KIS2019" på Halden vgs avd Porsnes og Norske Skog Sagubrugs

  1. Her er Kunnskap i sentrum en koordinerende enhet for alle de aktivitetene og tiltakene som gjennomføres i
    Halden innen utdanning, arbeidsliv og helse. Man har opprettet en arbeidsgruppe som møtes en gang i måneden der det kartlegges hva alle allerede gjør i dag. Nye samarbeid kommer i gang og enhetlig innsats koordineres slik at det får en sterkere kraft. På sikt skal man videre kartlegge på hvilke punkter innen årshjulet der det ikke finnes tiltak eller virkemidler i dag. På sikt skal disse så planlegges, delegeres og igangsettes.
  2. KiS2019 er arrangementet på Halden videregående skole avd. Porsnes / Norske Skog Saugbrugs 2019. Her står vi som arrangør og er gjennomføringsansvarlige i tillegg til at vi koordinerer og legger tilrette for godt samarbeid og god ressursutnyttelse blant de ulike arrangørgruppene.

Arrangørene er:

Kunnskap i sentrum arrangeres av Halden Næringsråd og Halden kommune i samarbeid med NAV, Halden videregående skole, Høgskolen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, LO, Fagskolen i Østfold og Ungt Entreprenørskap.

Prosjektleder er Else-Marie Andersen Guldahl.
E-post: else-marie@kunnskapisentrum.no

Prosjektkoordinator er S. Cathrine Johansen
E-post: post@kunnskapisentrum.no

 

Halden kommune, NAV, LO, Halden næringsråd, Fagskolen i Østfold, Halden videregående skole, Høgskolen i Østfold, Ungt entrepenørskap, LO