Praktisk informasjon


Næringslivets del av Kunnskap i Sentrum er et utendørs arrangement. Dette finner sted på  to sider av Tistedalsgata ved Norske Skog Saugbrugs og Halden videregående skole avdeling Porsnes. Kart med plassering av din bedrift blir ettersendt.

Åpningstider

Riggetider

Opprigg
Torsdag 6. september 6.00 -9.00

Ønsker du å komme med større utstyr og annet som kan stå på området eller i teltet over natten, kontakt oss for avtale på 90 52 35 04. Dette må synkroniseres, så flott med hurtig tilbakemelding 🙂
Norske Skog stiller også plass innendørs til disposisjon.

Nedrigg
Torsdag 6. September 19.00 – 22.00

Det er ikke vakthold på området etter torsdag klokken 22.00, men har du større utstyr som ikke kan hentes i denne tidsperioden, så kontakt oss på 90 52 35 04, så finner vi gode løsninger på dette også.
Norske Skog stiller også plass innendørs til disposisjon.

Torsdag 6. September 9.00 - 19.00
Cirka oppdeling:
9.00 - 14.00 Ungdomsskole og videregående
14.00 - 15.00 Jobbmesse unge arbeidssøkende, vidergående
16.00 - 19.00 Foreldre/foresatte, «den jevne haldenser»
Hele dagen studenter, arbeidssøkende

Din stand må være klar for besøk i hele perioden. Vi stiller med telt så langt beholdningen rekker og de som har eget utstyr oppfordres til å bruke dette.

Norske Skog Saugbrugs rigger strøm fram til hvert område og hver utstiller må medbringe nødvendige skjøteledninger og fordelere.
Alle som skal steke vafler og koke kaffe på stand må melde dette til 90 52 35 04 (svært strømkrevende).
Utstillere med elektrisk utstyr på stand må medbringe nødvendig slukkeutstyr.

Vakthold

Området blir avsperret med fysiske gjerder - men disse kan regnes som mer symbolske sperrer. Har dere utstyr som trenger lagring - kontakt oss så har vi tilgang til låsbare områder.
Ansvarlige : Else-Marie A. Guldahl og Cato Magnussen

Markedsføring

Husk å like vårt arrangement på Facebook og del alt som legges ut på deres bedriftssider og privat. Følg  Halden Næringsråd på Facebook og kikk av og til innom våre hjemmesider www.kunnskapisentrum.no

Vær aktiv på sosiale medier torsdag formiddag. Dette kan bidra til flere gjester på ettermiddagen. Bruk  gjerne #kunnskapisentrum 🙂

Vi sender dere også en invitasjon vi håper at dere kan dele med alle ansatte og bedriftens samarbeidspartnere.

Vi er takknemlig for deres hjelp til å sikre et godt besøk på ettermiddagen 🙂

Elevbesøk

9.00-14.00
Halden og Aremarks ungdomsskoleelever kommer til oss for å være med på Kunnskap i Sentrum. Hvert klassetrinn får et opplegg og hver spesifikke klasse sitt program. Dette kan bestå av omvisning på videregående skole, besøk hos utdanningsinstitusjonene og rundtur på området med besøk hos dere. Elevene har forberedt seg til besøket på skolen i forkant og har med seg spørsmål ut til dere på torsdagen. I etterkant skal de jobbe med dette på skolen.

9.00-16.00
Elever fra Halden videregående skole besøker området på skift. De har også jobbet med Kunnskap i Sentrum på forhånd, har oppgaver på dagen og skal bearbeide dette i etterkant.

14.00-15.00
Jobbmesse unge arbeidssøkende

16.00-19.00
Foreldre/foresatte, «den jevne haldenser»

Hele dagen
Studenter, arbeidssøkende.

Næringsriket Østfold har heldagsmøte på området og vil besøke stands i løpet av dagen.

Hva bør du tenke på når du planlegger bedriftens stand:

  • Plakat/banner/roll-up med logo/ firmanavn
  • En aktivitet relatert til din bransje eller ditt firma spesielt?
  • Hvilken yrkesgrupper er representert hos dere - en plakat
  • Hvordan fremtiden ser ut. Hvilke yrker / kompetanse trenger dere på sikt?
  • Ledige stillinger, ferievikariater, lærlingplasser, studentoppgaver, utplassering etc, etc.

Kontaktpersoner:

Else-Marie A. Guldahl, prosjektleder: 90 52 35 04
Cathrine Johansen, prosjektkoordinator: 92 08 76 32

Jens Petter Berget, Halden Kommune: 40 22 14 54

Camilla H. Nygård, NAV: 40 10 78 37
Yvonne Aksmo, NAV: 90 01 26 06

KUN: Strøm, lagring fredag til lørdag:
Cato Magnussen, Norske Skog Saugbrugs: 92 24 82 87