– Roy er direkte, engasjert og rettferdig


F. Jørgensen A/S har i de siste 17 årene hatt 34 lærlinger. 14 av dem har fått fortsette i 100 prosent stilling. Oppskriften? Ærlighet og moral.

HA har skrevet en sak om rørleggerbedriften, F. Jørgensen, som er blant de bedriftene i Halden som har tatt imot flest lærlinger.

Artikkelen er en pluss-sak. Les saken her.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.